środa, 12 czerwca, 2024
?>

Kontakt do firm oferujących usługi odbioru ścieków
od mieszkańców gminy i przedsiębiorstw:

„EKOMAX” Usługi dla ochrony środowiska Karol Szczodry – tel. 887-450-865
-opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników POŚ

 

„JĘDRZEJ” WYWÓZ KOMUNALNYCH ODPADÓW CIEKŁYCH Andrzej Bazanek – tel. 606-266-215
-opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników POŚ

 

„Wywóz nieczystości” Władysław Bęben – tel. 510-446-552
-opróżnianie zbiorników bezodpływowych