niedziela, 26 maja, 2024
?>

Zakład Usług Komunalnych w Górnie – ostrzega o karnych konsekwencjach w związku z nielegalnym przepompowywaniem ścieków do studzienek kanalizacyjnych, błąd włączenia się do sieci kanalizacyjnej bez uprzednio dokonanej wpłaty na rzecz ZUK Górno. W przypadku wykrycia takiego procederu zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki podlegają karze grzywny do 10.000 zł oraz ograniczeniu wolności.

Mieszkańców Bęczkowa informujemy o możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości.