niedziela, 23 czerwca, 2024
?>

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Samorządowy Zakład Budżetowy o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Górnie działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm).
  • Uchwały Nr XXX/225/01 Rady Gminy w Górnie z dnia 31.08.2001r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.

STATUT ZAKŁADU

Pobierz statut

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na terenie gminy Górno i gmin ościennych. Do usług tych można zaliczyć:

  • zaopatrzenie w wodę,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.
  • roboty instalacyjne (sanitarne)
  • zimowe utrzymanie dróg

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Pobierz uchwałę

Pobierz regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Pobierz REGULAMIN ORGANIZACYJNY