sobota, 13 lipca, 2024
?>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Usunięcie i zagospodarowanie osadów ściekowych z terenu Gminy Górno

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST

na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO

Link do postępowania

(https://gminagorno.ezamawiajacy.pl/pn/gminagorno/demand/notice/public/39269/details)

Termin składania ofert: 2021-09-23 godz.: 12:00