sobota, 13 lipca, 2024
?>

Zakład Usług Komunalnych w Górnie ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów:
– Volvo FS7 TKI8CE7
– Star 200 TKI11GC
Cena wywoławcza Volvo FS7 – 3950,00zł, Star 200 – 2200,00zł.
Wadium w wysokości Volvo FS7 – 395zł, Star 200 – 220zł należy wpłacić na konto 59 8485 0009 2000 0013 2000 0007 lub w kasie Zakładu przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert: 22.03.2016r. godz. 16:00
Termin otwarcia ofert: 22.03.2016r. godz 16:30
Szczegółowe warunki przetargu na stronie:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=132&podmenu=132&str=1&id=3913

W załączniku poniżej znajduje się zdjęcie aut