niedziela, 23 czerwca, 2024
?>

Górno, 12.09.2017 r.

Znak: KZ.26.3.2.2017.GC

INFORMACJA DLA OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU:

 Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania, o następującej treści:

1.  -część.  II  poz.3 proszę o sprecyzowanie długości krócica FF

2. -część.  III  poz.1 proszę o sprecyzowanie wielkości skrzynki  PEHD   (mała,duża)

3. -część.  III poz.16 proszę o sprecyzowanie  grubości rury    (SDR11 lub SDR17)

4. -część.  III  poz. 18,19 proszę  sprecyzowanie  grubości kształtek  (SDR11 lub SDR17)

ODPOWIEDZI:

  1. Dot. części II poz. 3 -długość króćca FF L=300 mm.

  2. Dot. część.  III  poz.1 -skrzynka wodociągowa duża, korpus PEHD, pokrywa żeliwna.

  3. Wszystkie rury PE powinny spełniać parametry PE100 SDR11 PN16 oraz specyfikację techniczną dla rur SDR11

  4. Wszystkie kształtki PE powinny spełniać parametry SDR11 PN16 oraz specyfikację techniczną dla kształtek elektrooporowych

Niniejsze pismo stanowi integralną część zaproszenia, wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik:

3.2 zapytania do oferty