niedziela, 26 maja, 2024
?>

Informacja w sprawie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
– zużytych baterii oraz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Górno.

Zgodnie z Umową z dn.07.02.2011 zawartą pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o.
Ul. Bartosza Głowackiego 4A/15
25-368 Kielce
reprezentowane przez
Marcin Chrabąszcz – Wiceprezes Zarządu
a
Zakład Usług Komunalnych w Górnie
26-008 Górno 169
reprezentowany przez
Marek Kitliński – Kierownik

Prowadzona będzie zbiórka zużytych i przeterminowanych baterii w następujących instytucjach. Specjalne pojemniki służące do tej zbiórki rozstawione będą min. w Szkołach:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie
  • Zespół Szkół w Bęczkowie
  • Zespół Szkół w Krajnie
  • Szkoła Podstawowa w Leszczynach
  • Szkoła Podstawowa w Radlinie
  • Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Górnie
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Woli Jachowej

Ponadto pojemniki wystawione są:

  • Urząd Gminy w Górnie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej

Specjalny pojemnik przeznaczony do zbiórki sprzętu AGD i RTV oraz świetlówek znajduje się na terenie Oczyszczalni w Cedzynie. Zużyty sprzęt można dowozić w godzinach od 7.00 do 18.00 każdego dnia.

Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w ZUK Górno- nr tel. 41/3023204 lub 41/3023648/49