niedziela, 26 maja, 2024
?>

Zakład Usług Komunalnych w Górnie informuje, iż w dn. 18.06.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-142-2021-z-dnia-27-maja-2021-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-gorno.html

zostały opublikowane, zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (2021-2024). Nowe taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia tj. od dn. 26.06.2021 r. W związku z powyższym obecnie obowiązujące ceny są aktualne tylko do 25.06.2021 r., a nowy cennik opłat zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniający dotychczasowe dopłaty z budżetu gminy zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych. Nowy cennik obowiązuje od 26 czerwca do 31 grudnia 2021 r.

Link do Cennika: